Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie Záměr, prodej, pronájem, dražba
Název Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1640/1 - ostatní plocha a parc. č. 1641/1 - ostatní plocha v k.ú. Butovice
Značka 118/19
Vyvěšení dne 27.5.2019
Sejmutí dne
Popis
Poznámka
Zdroj Čermáková Jana, odbor MHÚM
Dokument 118-19-zamer-mesta.pdf  (1,60 MB)
Zpět