Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie Záměr, prodej, pronájem, dražba
Název Záměr města Studénky, výpůjčka budovy čp. 363, pozemek parc. č. 1744/2, k. ú.Butovice
Značka 114/19
Vyvěšení dne 21.5.2019
Sejmutí dne 1.8.2019
Popis
Poznámka
Zdroj Knoppová Renáta, odbor MHÚM
Dokument 114-19-zamer-mesta.pdf  (37,7 KB)
Zpět