Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie Záměr, prodej, pronájem, dražba
Název Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucím pronajímatelem a Českou poštou, s. p. se sídlem Praha 1, jako budoucím nájemcem
Značka 220/18
Vyvěšení dne 6.9.2018
Sejmutí dne
Popis
Poznámka
Zdroj Knopová Renáta, odbor MHÚM
Dokument 220-18-zamer-mesta.pdf  (46,9 KB)
Zpět