Aktuálně vyvěšené

Úřední deska - archiv

Sejmutí v posledních 180 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj Značka
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Ozámení o návrhu opatření OOP o stanovení místní úpravy Město Studénka ul. Butovická 14 102/19 7.5.2019 23.5.2019 Městský úřad Bílovec MS 4345/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky OOP stanovení přechodné úpravy PK Studénka poutě 2019 Město Studénka, na úřední desku 100/19 6.5.2019 22.5.2019 Městský úřad Bílovec MS 4316/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení vodního díla, Poldr P7, ul. Na Trávníkách 6.5.2019 22.5.2019 Městský úřad Bílovec 99/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr výpujčky budovy č. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 k.ú. Butovice (bývalé kino) 21.5.2019 21.5.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 114/19
Zobrazit přílohu Ostatní Přerušení dodávky elektřiny 96/19 30.4.2019 21.5.2019 ČEZ Distribuce, a.s. MS 4166/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Studénka - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o upraveném a posuzovaném návrhu změny č. 1 Územního plánu Studénka, výzva k uplatnění stanoveisek, připomínek nebo námitek a pozvání 1.4.2019 21.5.2019 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 62/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 8. schůze Rady města Studénky konané 25.4.2019 3.5.2019 20.5.2019 Šebíková Pavlína, vedení 98/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 26.4.2019 16.5.2019 ČEZ Distribuce, a.s. 93/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Bažantula na období 2019–2 95/19 29.4.2019 15.5.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha MS 4097/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 24.4.2019 15.5.2019 ČEZ Distribuce, a.s. 88/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.4.2019 13.5.2019 Městský úřad Bílovec 94/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem místnosti č. 22 v budově čp. 386, k. ú. Butovice 26.4.2019 13.5.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 92/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Lenka Mikesková 26.4.2019 13.5.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 91/19
Zobrazit přílohu Ostatní Nařízení města Studénky č. 2/2019, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 26.4.2019 13.5.2019 Rozsypalová Marcela, vedení 90/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700-zahrada v obci Studénka, k.ú. Butovice 25.4.2019 13.5.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 89/19
Zobrazit přílohu Dotační smlouvy Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 30.4.2016 6.5.2019 Laník Miroslav, Ing., odbor FaR 97/16
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý 83/19 17.4.2019 3.5.2019 Odbor vnitřních věcí MS 3733/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr výpůjčky pozemků k.ú. Studénka za účelem provozování volnočasových aktivit lesního klubu 26.3.2019 2.5.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 53/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku za účelem provozování venkovního posezení před provozovnou Elefant na ul. A. Dvořáka 26.3.2019 2.5.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 52/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Pronájem nebytových prostor 1.3.2019 2.5.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 34/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2394/1 - zahrádka č. 21 16.4.2019 2.5.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 82/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 7. schůze Rady města Studénky konané 11.04.2019 15.4.2019 2.5.2019 Šebíková Pavlína, vedení 79/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jiří Veřmiřovský 80/19 15.4.2019 2.5.2019 Maturová Miloslava, odbor VV MS 3546/2019/VV/Mat
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 1. ustavující zasedání okrskových volebních komisí pro zajištění voleb do Evropského parlamentu 24.4.2019 30.4.2019 Hebelková Kateřina, odbor VV 87/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky ze dne 4.4.2019 11.4.2019 29.4.2019 Šebíková Pavlína, vedení 73/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti 72/19 10.4.2019 26.4.2019 Odbor vnitřních věcí MS 3413/2019/VV/Mat
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700 - zahrádka č. 8/5 10.4.2019 26.4.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 71/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700 - zahrádka č. 4/0 10.4.2019 26.4.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 70/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení místní úpravy Město Studénka MK Beskydská p.č.1356/47 Butovice 69/19 10.4.2019 26.4.2019 Městský úřad Bílovec MS 3401/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu MK Komenského, Zahradní, Jiráskova, Studénka MORAVIA TREND 68/19 10.4.2019 26.4.2019 Městský úřad Bílovec MS 3399/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Polská M NET Studénka Butovice 67/19 10.4.2019 26.4.2019 Městský úřad Bílovec MS 3390/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů-medvěda hnědého 24.4.2019 24.4.2019 Krajský úřad Ostrava 87/19
Zobrazit přílohu Ostatní Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 1/2019, o nočním klidu 8.4.2019 24.4.2019 Rozsypalová Marcela, vedení 66/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výběrové řízení č. 4/2019 pro obsazení pracovního místa „Referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku“ 3.4.2019 24.4.2019 Vandlíková Růžena, vedení 64/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru místního hospodářství a údržby majetku 27.3.2019 24.4.2019 Vandlíková Růžena, vedení 57/19
Zobrazit přílohu Finance Účetní uzávěrka za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 23.4.2019 23.4.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 84/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 18.6.2018 23.4.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 138/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 3.4.2019 23.4.2019 Glogarová Irena, odbor VV 63/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výběrové řízení, referent hospodářsko-technického odboru MěÚ Klimkovice 29.3.2019 18.4.2019 Město Klimkovice 59/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Vítězslav Drexler 1.4.2019 17.4.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 61/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 6. schůze Rady města Studénky konané 21.3.2019 29.3.2019 15.4.2019 Šebíková Pavlína, vedení 60/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 27.3.2019 12.4.2019 Glogarová Irena, odbor VV 58/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka Technické správy města Klimkovic na úseku bytového a nebytového majetku města 26.3.2019 12.4.2019 Město Klimkovice 55/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka Technické správy města Klimkovic 26.3.2019 12.4.2019 Město Klimkovice 54/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o výběrovém řízení na obsazení funkce vedoucí Technické správy města Klimkovic 26.3.2019 11.4.2019 Město Klimkovice 51/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úprav na provozu na pozemních komunikacích, ul. Sjednocení 25.3.2019 10.4.2019 Městský úřad Bílovec 50/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úprav na provozu na pozemních komunikacích, ul. Budovatelská 25.3.2019 10.4.2019 Městský úřad Bílovec 49/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 4.4.2019 26.3.2019 5.4.2019 Šebíková Pavlína, vedení 56/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání akce "STAVĚNÍ MÁJE" A "VÁNOČNÍ TRHY" 20.3.2019 5.4.2019 Městský úřad Bílovec 47/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, ul. Budovatelská 20.3.2019 5.4.2019 Městský úřad Bílovec 46/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení vodoprávních řízení ve věci nakládání s vodami a společného povolení stavby vodního díla "Protipovodňová opatření v lokalitě ulic na Trávníkách, Studénka - Poldr P7" a veřejná vyhláška 18.3.2019 3.4.2019 Městský úřad Bílovec 45/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy č. 2 18.3.2019 3.4.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 44/19
Zobrazit přílohu Ostatní Nabídka neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu 18.3.2019 3.4.2019 Šajtarová Marcela, odbor FaR 43/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení, vedoucí odboru financí a rozpočtu 14.3.2019 2.4.2019 Vandlíková Růžena, vedení 42/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Vítězslav Drexler 1.4.2019 1.4.2019 Maturová Miloslava, odbor VV MS 3060/2019/VV/Mat
Zobrazit přílohu Ostatní Výběrové řízení, referent hospodářsko-technického odboru MěÚ Klimkovice 29.3.2019 29.3.2019 Město Klimkovice 59/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Vítězslav Drexler 12.3.2019 28.3.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 41/19
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh - Závěrečný účet za 2018 (SOMPO 2016) 6.3.2019 26.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 37/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvání - Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 6.3.2019 26.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 36/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemí podlaží domu čp. 810 20.12.2012 22.3.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 369/12
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Beskydská 6.3.2019 22.3.2019 Městský úřad Bílovec 40/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Výzva k převzetí písemnosti, Jiří Veřmiřovský 6.3.2019 22.3.2019 Odbor vnitřních věcí 39/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 5. schůze Rady města Studénky konané 21.02.2019 1.3.2019 18.3.2019 Šebíková Pavlína, vedení 33/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací 28.1.2019 18.3.2019 Vandlíková Růžena, vedení 17/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Vítězslav Drexler 27.2.2019 15.3.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 32/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, parkovací plocha za budovou MěÚ Studénka 27.2.2019 15.3.2019 Městský úřad Bílovec 31/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 6.3.2019 7.3.2019 Glogarová Irena, odbor VV 38/19
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh - Závěrečný účet za 2018 (SOMPO 2016) 6.3.2019 6.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 37/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvání - Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 6.3.2019 6.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 36/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o konání veřejného licitačního řízení 23.1.2019 6.3.2019 Město Příbor 14/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším opravněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.8.2018 4.3.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 206/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.2.2019 4.3.2019 Městský úřad Bílovec 29/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 7.2.2019 14.2.2019 4.3.2019 Šebíková Pavlína, vedení 28/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostor 22.2.2018 1.3.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 42/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019, vedoucí odboru financí a rozpočtu 28.1.2019 1.3.2019 Odbor vnitřních věcí 18/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr prodeje pozemku parc. č. 353/1 k.ú. Studénka nad Odrou 12.2.2019 28.2.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 26/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení písemnosti osobě neznámého pobytu 11.2.2019 27.2.2019 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 25/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy na území okresu Nový Jičín 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 24/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stavební povolení, Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 23/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 6.2.2019 22.2.2019 Glogarová Irena, odbor VV 22/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 18/7 5.2.2019 21.2.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 21/19
Zobrazit přílohu Ostatní Cenové oznámení o změně ceny vodného a stočného 19.12.2018 20.2.2019 Zásobování teplem Vsetín a.s. 313/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 4. schůze Rady města Studénky konané 24.1.2019 1.2.2019 18.2.2019 Šebíková Pavlína, vedení 20/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.1.2019 11.2.2019 Městský úřad Bílovec 15/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 7.2.2019 29.1.2019 8.2.2019 Šebíková Pavlína, vedení 19/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, Parkovací plocha za budovou MěÚ Studénka 23.1.2019 8.2.2019 Městský úřad Bílovec 13/19
Zobrazit přílohu Ostatní Nabídka pozemků k pronájmu 3.10.2018 6.2.2019 Státní pozemkový úřad 244/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o výběrovém řízení, účetní 28.1.2019 6.2.2019 Město Kopřivnice 16/19
Zobrazit přílohu Ostatní Opravné sdělení, Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov 21.1.2019 6.2.2019 Městský úřad Bílovec 12/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.1.2019 6.2.2019 Městský úřad Bílovec 11/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - zúžení předmětu nájmu o garáž č. 6 v budově čp. 772 22.11.2018 5.2.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 285/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška, Jitka Ptáčková 18.1.2019 4.2.2019 Exekutorský úřad Šumperk 10/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opravné rozhodnutí, veřejná vyhláška, realizace společných zařízení KoPÚ 17.1.2019 4.2.2019 Městský úřad Bílovec 9/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné platby obyvatelstva (SIPO) 8.1.2019 1.2.2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 3/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stavební povolení na stavbu Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa 14.1.2019 30.1.2019 Městský úřad Bílovec 7/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 11.1.2019 28.1.2019 Městský úřad Bílovec 5/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2396, k. ú. Butovice 10.1.2019 28.1.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 4/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, oprava silnice Studénka - Pustějov 3.1.2019 23.1.2019 Městský úřad Bílovec 1/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2019 17.12.2018 21.1.2019 Teichmann Tomáš, ČOV 306/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení č. 11/2018 právník 10.12.2018 18.1.2019 Vandlíková Růžena, vedení 300/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, výpůjčky nebytového prostoru ve 3. nadzemním podlaží přístavby budovy čp. 386 14.6.2018 9.1.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 136/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 19.12.2018 4.1.2019 Glogarová Irena, odbor VV 312/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 3. schůze Rady města Studénky konané dne 13.12.2018 19.12.2018 4.1.2019 Šebíková Pavlína, vedení 311/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti 19.12.2018 4.1.2019 Krajský úřad Ostrava 310/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 19.12.2018 4.1.2019 Exekutorský úřad Přerov 309/18
Zobrazit přílohu Ostatní Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 7.12.2018 2.1.2019 Rozsypalová Marcela, vedení 298/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí Sompo 2016 19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 326/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění scgváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 Dobrovolého svazku obcí SOMPO 2016 12.10.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 254/18
Zobrazit přílohu Finance oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12.10.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 253/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24.9.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 237/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21.8.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 205/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20.7.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 172/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20.6.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 145/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25.4.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 84/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14.3.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 53/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 33/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019 - 2022 15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 323/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 322/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 307/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 307/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 6.12.2018 13.12.2018 31.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 305/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení stavebního řízení, realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Butovice 13.12.2018 31.12.2018 Městský úřad Bílovec 304/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 10.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 299/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 12.12.2018 28.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 303/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, oprava silnice Studénka - Pustějov 11.12.2018 27.12.2018 Městský úřad Bílovec 302/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy č. 1 11.12.2018 27.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 301/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 5.12.2018 21.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 297/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 2. schůze Rady města Studénky konané 29.11.2018 5.12.2018 21.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 296/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - pronájem části pozemku parc. č. 1700 k. ú. Butovice, zahrádka č. 15/6 5.12.2018 21.12.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 295/18
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh rozpočtu na rok 2019, Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 4.12.2018 20.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 294/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 4.12.2018 20.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 293/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení stavebního řízení - Opava silnice III/46420 Studénka- Pustějov 3.12.2018 19.12.2018 Městský úřad Bílovec 292/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 29.11.2018 18.12.2018 Vandlíková Růžena, vedení 289/18
Zobrazit přílohu Ostatní Usnesení o odročení dražebního jednání, Oldřich Krumpoch 30.11.2018 17.12.2018 Exekutorský úřad Šumperk 291/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 1. schůze Rady města Studénky konané 15.11.2018 22.11.2018 10.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 286/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení 19.11.2018 8.12.2018 Obec Jistebník 281/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška, Fišer a synové spol. s r. o. 28.11.2018 7.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 288/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané 6.12.2018 27.11.2018 7.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 287/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 21.11.2018 7.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 284/18
Zobrazit přílohu Finance Návrh rozpočtu pro rok 2019 20.11.2018 7.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 283/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 19.12.2017 6.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 326/17
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh rozpočtu na rok 2019, Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 294/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2019, SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 295/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 293/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1693, zahrádka č. 3 a zahrádka č. 5 19.11.2018 5.12.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 282/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 14.11.2018 30.11.2018 Glogarová Irena, odbor VV 280/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700, zahrádky č. 22+23/4 13.11.2018 29.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 279/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 05.11.2018 13.11.2018 29.11.2018 Šebíková Pavlína, vedení 278/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení s aukcí o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci 6.11.2018 29.11.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 270/18