Aktuálně vyvěšené

Úřední deska - archiv

Sejmutí v posledních 180 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj Značka
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemí podlaží domu čp. 810 20.12.2012 22.3.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 369/12
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Beskydská 6.3.2019 22.3.2019 Městský úřad Bílovec 40/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Výzva k převzetí písemnosti, Jiří Veřmiřovský 6.3.2019 22.3.2019 Odbor vnitřních věcí 39/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 5. schůze Rady města Studénky konané 21.02.2019 1.3.2019 18.3.2019 Šebíková Pavlína, vedení 33/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací 28.1.2019 18.3.2019 Vandlíková Růžena, vedení 17/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Vítězslav Drexler 27.2.2019 15.3.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 32/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, parkovací plocha za budovou MěÚ Studénka 27.2.2019 15.3.2019 Městský úřad Bílovec 31/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 6.3.2019 7.3.2019 Glogarová Irena, odbor VV 38/19
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh - Závěrečný účet za 2018 (SOMPO 2016) 6.3.2019 6.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 37/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvání - Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 6.3.2019 6.3.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 36/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o konání veřejného licitačního řízení 23.1.2019 6.3.2019 Město Příbor 14/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším opravněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.8.2018 4.3.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 206/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.2.2019 4.3.2019 Městský úřad Bílovec 29/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 7.2.2019 14.2.2019 4.3.2019 Šebíková Pavlína, vedení 28/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostor 22.2.2018 1.3.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 42/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019, vedoucí odboru financí a rozpočtu 28.1.2019 1.3.2019 Odbor vnitřních věcí 18/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr prodeje pozemku parc. č. 353/1 k.ú. Studénka nad Odrou 12.2.2019 28.2.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 26/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení písemnosti osobě neznámého pobytu 11.2.2019 27.2.2019 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 25/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy na území okresu Nový Jičín 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 24/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stavební povolení, Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 23/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 6.2.2019 22.2.2019 Glogarová Irena, odbor VV 22/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 18/7 5.2.2019 21.2.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 21/19
Zobrazit přílohu Ostatní Cenové oznámení o změně ceny vodného a stočného 19.12.2018 20.2.2019 Zásobování teplem Vsetín a.s. 313/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 4. schůze Rady města Studénky konané 24.1.2019 1.2.2019 18.2.2019 Šebíková Pavlína, vedení 20/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.1.2019 11.2.2019 Městský úřad Bílovec 15/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 7.2.2019 29.1.2019 8.2.2019 Šebíková Pavlína, vedení 19/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, Parkovací plocha za budovou MěÚ Studénka 23.1.2019 8.2.2019 Městský úřad Bílovec 13/19
Zobrazit přílohu Ostatní Nabídka pozemků k pronájmu 3.10.2018 6.2.2019 Státní pozemkový úřad 244/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o výběrovém řízení, účetní 28.1.2019 6.2.2019 Město Kopřivnice 16/19
Zobrazit přílohu Ostatní Opravné sdělení, Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov 21.1.2019 6.2.2019 Městský úřad Bílovec 12/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 21.1.2019 6.2.2019 Městský úřad Bílovec 11/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - zúžení předmětu nájmu o garáž č. 6 v budově čp. 772 22.11.2018 5.2.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 285/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška, Jitka Ptáčková 18.1.2019 4.2.2019 Exekutorský úřad Šumperk 10/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opravné rozhodnutí, veřejná vyhláška, realizace společných zařízení KoPÚ 17.1.2019 4.2.2019 Městský úřad Bílovec 9/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné platby obyvatelstva (SIPO) 8.1.2019 1.2.2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 3/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stavební povolení na stavbu Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa 14.1.2019 30.1.2019 Městský úřad Bílovec 7/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 11.1.2019 28.1.2019 Městský úřad Bílovec 5/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2396, k. ú. Butovice 10.1.2019 28.1.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 4/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, oprava silnice Studénka - Pustějov 3.1.2019 23.1.2019 Městský úřad Bílovec 1/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2019 17.12.2018 21.1.2019 Teichmann Tomáš, ČOV 306/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení č. 11/2018 právník 10.12.2018 18.1.2019 Vandlíková Růžena, vedení 300/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, výpůjčky nebytového prostoru ve 3. nadzemním podlaží přístavby budovy čp. 386 14.6.2018 9.1.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 136/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 19.12.2018 4.1.2019 Glogarová Irena, odbor VV 312/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 3. schůze Rady města Studénky konané dne 13.12.2018 19.12.2018 4.1.2019 Šebíková Pavlína, vedení 311/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti 19.12.2018 4.1.2019 Krajský úřad Ostrava 310/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 19.12.2018 4.1.2019 Exekutorský úřad Přerov 309/18
Zobrazit přílohu Ostatní Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 7.12.2018 2.1.2019 Rozsypalová Marcela, vedení 298/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí Sompo 2016 19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 326/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění scgváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 Dobrovolého svazku obcí SOMPO 2016 12.10.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 254/18
Zobrazit přílohu Finance oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12.10.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 253/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 24.9.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 237/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 21.8.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 205/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20.7.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 172/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 20.6.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 145/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25.4.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 84/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14.3.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 53/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 33/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019 - 2022 15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 323/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 322/17
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 307/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 18.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 307/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 6.12.2018 13.12.2018 31.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 305/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení stavebního řízení, realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Butovice 13.12.2018 31.12.2018 Městský úřad Bílovec 304/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 10.12.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 299/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 12.12.2018 28.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 303/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, oprava silnice Studénka - Pustějov 11.12.2018 27.12.2018 Městský úřad Bílovec 302/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy č. 1 11.12.2018 27.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha 301/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 5.12.2018 21.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 297/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 2. schůze Rady města Studénky konané 29.11.2018 5.12.2018 21.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 296/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky - pronájem části pozemku parc. č. 1700 k. ú. Butovice, zahrádka č. 15/6 5.12.2018 21.12.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 295/18
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh rozpočtu na rok 2019, Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 4.12.2018 20.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 294/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 4.12.2018 20.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 293/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení zahájení stavebního řízení - Opava silnice III/46420 Studénka- Pustějov 3.12.2018 19.12.2018 Městský úřad Bílovec 292/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 29.11.2018 18.12.2018 Vandlíková Růžena, vedení 289/18
Zobrazit přílohu Ostatní Usnesení o odročení dražebního jednání, Oldřich Krumpoch 30.11.2018 17.12.2018 Exekutorský úřad Šumperk 291/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 1. schůze Rady města Studénky konané 15.11.2018 22.11.2018 10.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 286/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení 19.11.2018 8.12.2018 Obec Jistebník 281/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška, Fišer a synové spol. s r. o. 28.11.2018 7.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 288/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané 6.12.2018 27.11.2018 7.12.2018 Šebíková Pavlína, vedení 287/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 21.11.2018 7.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 284/18
Zobrazit přílohu Finance Návrh rozpočtu pro rok 2019 20.11.2018 7.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 283/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 19.12.2017 6.12.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 326/17
Zobrazit přílohu Ostatní Návrh rozpočtu na rok 2019, Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 294/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2019, SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 295/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 4.12.2018 5.12.2018 Glogarová Irena, odbor VV 293/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1693, zahrádka č. 3 a zahrádka č. 5 19.11.2018 5.12.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 282/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 14.11.2018 30.11.2018 Glogarová Irena, odbor VV 280/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700, zahrádky č. 22+23/4 13.11.2018 29.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 279/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 05.11.2018 13.11.2018 29.11.2018 Šebíková Pavlína, vedení 278/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení s aukcí o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci 6.11.2018 29.11.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 270/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 8.11.2018 26.11.2018 Krajský úřad Ostrava 277/18
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 23.11.2018 6.11.2018 26.11.2018 Šimončičová Libuše, odbor VV 271/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 7.11.2018 23.11.2018 Glogarová Irena, odbor VV 276/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Městská, Družstevní, Za Školou 7.11.2018 23.11.2018 Městský úřad Bílovec 275/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700 - zahráky č. 6/1 7.11.2018 23.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 274/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1700 - zahráky č. 11/7 a č. 10/2 7.11.2018 23.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 273/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 84. schůze Rady města Studénky konané 01.11.2018 6.11.2018 22.11.2018 Šebíková Pavlína, vedení 272/18
Zobrazit přílohu Finance Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - bilance 20.11.2018 20.11.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 283/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2019 20.11.2018 20.11.2018 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 284/18
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 83. schůze Rady města Studénky konané dne 25.10.2018 1.11.2018 19.11.2018 Šebíková Pavlína, vedení 269/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 1.11.2018 19.11.2018 Glogarová Irena, odbor VV 268/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku 16.10.2018 17.11.2018 Vandlíková Růžena, vedení 259/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 29.10.2018 14.11.2018 Městský úřad Bílovec 267/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Oprava opěrné zdi u MK v obci Bartošovice" 25.10.2018 12.11.2018 Klosová Gabriela, odbor SŘÚPaR 265/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 24.10.2018 9.11.2018 Glogarová Irena, odbor VV 264/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Pronájem části pozemku parc. č. 1700 - zahrada 24.10.2018 9.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 263/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 22.10.2018 7.11.2018 Exekutorský úřad Šumperk 262/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení písemnosti osobně neznámého pobytu 22.10.2018 7.11.2018 Odbor vnitřních věcí 261/18
Zobrazit přílohu Ostatní Dražební vyhláška 8.10.2018 7.11.2018 Dražební společnost MORAVA s.r.o., Zlín 249/18
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvání na ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky 26.10.2018 6.11.2018 Šebíková Pavlína, vedení 266/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Studénka oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 Územního plánu Studénka, výzva k uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek a pozvání k veřejnému projedn 17.9.2018 5.11.2018 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 227/18
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Studénka oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 Územního plánu Studénka, výzva k uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek a pozvání k veřejnému projedn 17.9.2018 5.11.2018 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 226/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700 - zahrada 17.10.2018 2.11.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 260/18
Zobrazit přílohu Ostatní Územní rozhodnutí, "rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky" 16.10.2018 1.11.2018 Klosová Gabriela, odbor SŘÚPaR 258/18
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Nástavba objektu na parc. č. 1599/2" 30.10.2018 31.10.2018 Klosová Gabriela, odbor SŘÚPaR 257/18
Zobrazit přílohu Ostatní Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba 30.10.2018 31.10.2018 Exekutorský úřad Jeseník 256/18
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 24.10.2018 24.10.2018 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Ostatní Záměr města - pokus Popis popis popis 24.10.2018 24.10.2018 Odbor vnitřních věcí
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Ke zveřejnění na ÚD, OOP stanovení přechodné úpravy blokové čištění MK Budovatelská a L Janáčka 24.10.2018 24.10.2018 Odbor vnitřních věcí MS 8225/2018/VV/Gl