Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 180 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj Značka
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.4.2019 13.5.2019 Městský úřad Bílovec 94/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 26.4.2019 16.5.2019 ČEZ Distribuce, a.s. 93/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem místnosti č. 22 v budově čp. 386, k. ú. Butovice 26.4.2019 13.5.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 92/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Lenka Mikesková 26.4.2019 13.5.2019 Maturová Miloslava, odbor VV 91/19
Zobrazit přílohu Ostatní Nařízení města Studénky č. 2/2019, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje 26.4.2019 13.5.2019 Rozsypalová Marcela, vedení 90/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700-zahrada v obci Studénka, k.ú. Butovice 25.4.2019 13.5.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 89/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 24.4.2019 15.5.2019 ČEZ Distribuce, a.s. 88/19
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvánka na 1. ustavující zasedání okrskových volebních komisí pro zajištění voleb do Evropského parlamentu 24.4.2019 30.4.2019 Hebelková Kateřina, odbor VV 87/19
Zobrazit přílohu Finance Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 23.4.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 85/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška, Daň z nemovitých věcí na rok 2019 86/19 23.4.2019 28.5.2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj MS 3840/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 23.4.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 84/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - § 56 ZOPK - medvěd hnědý 83/19 17.4.2019 3.5.2019 Odbor vnitřních věcí MS 3733/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2394/1 - zahrádka č. 21 16.4.2019 2.5.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 82/19
Zobrazit přílohu Ostatní Informace o době nočního klidu 15.4.2019 10.6.2019 Ocásek Richard, Ing., odbor ŠKSV 81/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jiří Veřmiřovský 80/19 15.4.2019 2.5.2019 Maturová Miloslava, odbor VV MS 3546/2019/VV/Mat
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 7. schůze Rady města Studénky konané 11.04.2019 15.4.2019 2.5.2019 Šebíková Pavlína, vedení 79/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15.4.2019 2.1.2020 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 78/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 12.4.2019 27.5.2019 Auxtová Dagmar, Bc., odbor VV 77/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, směna pozemků, k. ú. Butovice 12.4.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 76/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 2294/103, k. ú. Butovice 12.4.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 75/19
Zobrazit přílohu Ostatní Program poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva 12.4.2019 12.7.2019 Zuzana Rišková, Ing., odbor SŘÚPaR 74/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky ze dne 4.4.2019 11.4.2019 29.4.2019 Šebíková Pavlína, vedení 73/19
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, opatření obecné povahy 5.4.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha 65/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Studénka - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o upraveném a posuzovaném návrhu změny č. 1 Územního plánu Studénka, výzva k uplatnění stanoveisek, připomínek nebo námitek a pozvání 1.4.2019 21.5.2019 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 62/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku za účelem provozování venkovního posezení před provozovnou Elefant na ul. A. Dvořáka 26.3.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 52/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr výpůjčky pozemků k.ú. Studénka za účelem provozování volnočasových aktivit lesního klubu 26.3.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 53/19
Zobrazit přílohu Ostatní Volby do Evropského parlamentu, informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Studénce 22.3.2019 27.5.2019 Auxtová Dagmar, Bc., odbor VV 48/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dodatečně určitě 4.3.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 35/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Pronájem nebytových prostor 1.3.2019 Knopová Renáta, odbor MHÚM 34/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25.2.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 30/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13.2.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 27/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 16.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 8/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 11.1.2019 2.1.2020 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 6/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 4.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 2/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2019 18.12.2018 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 308/18
Zobrazit přílohu Ostatní Programový dokument pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky 30.11.2018 Vicherková Jana, Bc., odbor ŠKSV 290/18