Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 180 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj Značka
Zobrazit přílohu Dotační smlouvy Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 129/19 13.6.2019 1.7.2019 Kotoučková Karla, odbor SŘÚPaR MS 5547/2019/SŘÚPaR/Kk
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 2396 a parc. č. 2398 v k.ú. Butovice - zahrádky č. 21 + 22 13.6.2019 1.7.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 128/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu namístní komunikaci - ul. Zahradní, Studénka, MORAVIA TREND 127/19 12.6.2019 28.6.2019 Městský úřad Bílovec MS 5534/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Ostatní Čistění průjezdních úseků intravilánů silnic II. a III. tříd - letní období 11.6.2019 26.9.2019 Knoppová Renáta, odbor MHÚM 126/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Butovická u p.č.2405/1 Butovice 125/19 11.6.2019 27.6.2019 Městský úřad Bílovec MS 5480/2019/VV/Ši
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 10. schůze Rady města Studénky konané 30.5.2019 7.6.2019 24.6.2019 Šebíková Pavlína, vedení 124/19
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška - dorušení oznámení zahájení řízení neznému spoluvlastníku pozemku 123/19 5.6.2019 21.6.2019 Klosová Gabriela, odbor SŘÚPaR MS 5361/2019/SŘÚPaR/Kl
Zobrazit přílohu Ostatní Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 13.6.2019 4.6.2019 14.6.2019 Šebíková Pavlína, vedení 122/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v k.ú. Butovice 3.6.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 121/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 3.6.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 120/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 29.5.2019 14.6.2019 Glogarová Irena, odbor VV 119/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemků parc. č. 1640/1 - ostatní plocha a parc. č. 1641/1 - ostatní plocha v k.ú. Butovice 27.5.2019 Čermáková Jana, odbor MHÚM 118/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, výpůjčka budovy čp. 363, pozemek parc. č. 1744/2, k. ú.Butovice 21.5.2019 1.8.2019 Knoppová Renáta, odbor MHÚM 114/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Studénky za rok 2018, bilance příjmů, výdajů a financování k 31.12.2018 a zpráva auditora 21.5.2019 14.6.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 115/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10 d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 20.5.2019 21.5.2022 Vicherková Jana, Bc., odbor ŠKSV 110/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 6.5.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 101/19
Zobrazit přílohu Finance Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 23.4.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 85/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 23.4.2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 84/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 15.4.2019 2.1.2020 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 78/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 2294/103, k. ú. Butovice 12.4.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 75/19
Zobrazit přílohu Ostatní Program poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva 12.4.2019 12.7.2019 Zuzana Rišková, Ing., odbor SŘÚPaR 74/19
Zobrazit přílohu Ostatní Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, opatření obecné povahy 5.4.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha 65/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dodatečně určitě 4.3.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 35/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 25.2.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 30/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13.2.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 27/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 16.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 8/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 11.1.2019 2.1.2020 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 6/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 4.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 2/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2019 18.12.2018 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 308/18