Archiv

Úřední deska

Vyvěšení v posledních 180 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj Značka
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 15.2.2019 4.3.2019 Městský úřad Bílovec 29/19
Zobrazit přílohu Usnesení orgánů města Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 7.2.2019 14.2.2019 4.3.2019 Šebíková Pavlína, vedení 28/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 13.2.2019 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 27/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr prodeje pozemku parc. č. 353/1 k.ú. Studénka nad Odrou 12.2.2019 28.2.2019 Odbor vnitřních věcí 26/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Oznámení písemnosti osobě neznámého pobytu 11.2.2019 27.2.2019 Toman Lubomír, Ing., odbor SŘÚPaR 25/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy na území okresu Nový Jičín 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 24/19
Zobrazit přílohu Veřejné vyhlášky Stavební povolení, Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov 11.2.2019 27.2.2019 Městský úřad Bílovec 23/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení nálezů 6.2.2019 22.2.2019 Glogarová Irena, odbor VV 22/19
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 18/7 5.2.2019 21.2.2019 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 21/19
Zobrazit přílohu Ostatní Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019, vedoucí odboru financí a rozpočtu 28.1.2019 1.3.2019 Odbor vnitřních věcí 18/19
Zobrazit přílohu Ostatní Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací 28.1.2019 18.3.2019 Vandlíková Růžena, vedení 17/19
Zobrazit přílohu Ostatní Oznámení o konání veřejného licitačního řízení 23.1.2019 6.3.2019 Město Příbor 14/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 16.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 8/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 11.1.2019 2.1.2020 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 6/19
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 4.1.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 2/19
Zobrazit přílohu Ostatní Cenové oznámení o změně ceny vodného a stočného 19.12.2018 20.2.2019 Zásobování teplem Vsetín a.s. 313/18
Zobrazit přílohu Finance Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2019 18.12.2018 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing., odbor FaR 308/18
Zobrazit přílohu Ostatní Programový dokument pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky 30.11.2018 Vicherková Jana, Bc., odbor ŠKSV 290/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr prodeje nemovitostí: byt v budově čp. 3 Nová Horka, jiný nebytový prostor v budově čp. 3 Nová Horka, pozemek p.č. 212 a pozemek p.č. 214 17.9.2018 Gebauerová Karla, Bc., odbor MHÚM 230/18
Zobrazit přílohu Ostatní Informace k poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky 14.9.2018 Vicherková Jana, Bc., odbor ŠKSV 225/18
Zobrazit přílohu Ostatní Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky 14.9.2018 Vicherková Jana, Bc., odbor ŠKSV 224/18
Zobrazit přílohu Záměr, prodej, pronájem, dražba Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucím pronajímatelem a Českou poštou, s. p. se sídlem Praha 1, jako budoucím nájemcem 6.9.2018 Knopová Renáta, odbor MHÚM 220/18